Æblehaverne på Fejø

Vi lægger stor vægt på dobbeltrollen som avler og producent. Derved har vi hånd i hanke med hele processen fra mark til flaske.

Vi anlagde vores første cideræble-plantage på Fejø 1999. Det var dengang landets eneste professionelle plantage med de særlige sorter til cider, og vi fastholder stillingen som Nordens største avler/producent på rigtige cideræbler. De færreste drikker vin af spisedruerne fra drivhuset, og cider-entusiaster drikker heller ikke cider lavet på spiseæbler.
Æblehaven eller frugthaven kalder man sin plantage på Fejø. Traditionelt var disse plantager nemlig kun på 2-4 tønder land, svarende til en udvidet landbohave, og selvom mange af plantagerne i dag dækker et betydeligt større areal, betegner man det lokalt på øen stadig som frugthaver.

En del af træerne er højtpodede og plantet med en indbyrdes afstand på 10 m. Trækronen starter ca. to meter over terræn og giver plads til at kvæget eller fårene kan græsse under træerne forår og sommer og indtil et par måneder før æblehøsten. Højtpodede træer er en pryd for landskabet, og de bliver endnu smukkere med alderen. I 60-120 år producerer de æbler og stammen kan blive op til en meter i omkreds. Vores poiré-pæretræer kan producere endnu længere. De er plantet for at stå 400 år i den fede, fejøske lerjord.

Den økologiske dyrkningsform giver god plads til Sydhavsøernes rige flora og fauna. Smålandshavets umiddelbare nærhed hindrer en for tidlig blomstring og frostskader om foråret. Samtidig giver havet optimale modningsbetingelser, med en lang og lun efterårsssæson.

Grundlaget for topklasse cider skabes i plantagen! Undskyld, i æblehaven!